gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Lüğət

ARBİTRAJLAŞDIRMA

bir bazardan əmtəələrin, nemət və sərvətlərin ucuz qiymətə satın alınaraq digər bir bazarda baha qiymətə satılması. Arbitrajlaşma müxtəlif bazarlarda əmtəənin qiymət fərqi əsasında həyata keçirilir. Əgər əmtəələrin qiyməti bazarlar arasında eyniləşirsə, bu zaman arbitrajlaşdırma sıfra enir.