gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Lüğət

ARBİTRAJ

(farnsızca - arbitrage - ədalətli qərar) - 1) qiymət fərqinə rəğmən mənfəətin alınması prosesi. Məsələn eyni səhmlər müxtəlif birjalarda eyni vaxtda fərqli dəyərdə satılır. Alış və satış fərqi isi digər bircaya nisbətdə mənfəət imkanlıdır. 2) mübahisələrin müstəqil arbitrə, hakim-ekspertə müraciət əsasında həlli metodu. 23) Müəssisələr, təçkilatlar, şirkətlər arasında mülkiyyət mübahisələrinin və həmcinin müqavilə öhdəliklərinin yerinə yetrilməməsi ilə bağlı iddiaların həlli üçün təsis olunmuş dövlət orqanı.