gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Lüğət

ARBİTR

(latınca - arbiter - vasitəçi) - 1) geniş mənada - maraqlı olmayan vasitəsi, iki tərəfin mübahisələrini həll etməyə dəvət edilmiş şəxş; 2) iqtisadi xarakterli mübahisələrin həllində tərəflərdən heç birini dəstəkləmək marağı olmayan vasitəçi. Arbitr məsələyə baxmaq üçün ya mübahisə tərəflərinin qarşılıqlı razılığı əsasında seçilir və yaxud da arbitraj qanunvericiliyi əsasında vəzifəli şəxs olur.