gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Lüğət

ARABA NƏQLİYYATI

(ingiliscə - cartage - araba ilə daşınma) - heyvanların (at, eşşək, öküz, fil, dəvə, maral, lama, it və s.) tək və cüt arabaya qosulması, onların gücündən istifadə edilməsi ilə həyata keçirilən nəqliyyat növü. Araba nəqliyyatı XIX əsrin sonları və XX əsrin əvvələrinə kimi quruda əsas nəqliyyat növü olmuş, sonralar öz yerini dəmir yolu və avtomobil nəqliyyatına vermişdir.