gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Lüğət

APORTLAR

(ingiliscə - contribution of capital) - səhmdar cəmiyyətə müəssisənin səhmlərə görə təyin edilmiş pul məbləğinə bərabər olan daxil olmuş əmlak. Belə ödənişlər bir qayda olaraq, əmlakın real dəyərinin şişirdilməsi, bunula da daha çox səhm əldə edilməsi və ya səhmlərin toplum məbləğinin təqdim olunmuş əmlakın dəyərinə uyğun gəlməməsi səbəbi ilə müəsisələrin təsisçilərindən götürülür.