gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Lüğət

ATOM ELEKTRİK STANSİYASI, AES

(ingiliscə - Nuclear Power Plant, NPP- Atom Elektrik Stansiyası, AES) - nüvə (atom) enerjisini elektrik enerjisinə çevirən stansiya. Xammal kimi uran və plutoniumdan istifadə olunan belə stansiyalarda nüvə reaktorunda alınan istilik turbogeneratoru fırladan su buxarının hasilə gəlməsinə sərf edilir. Üzvi yanacaqla işləyən elektrik stansiyalarından əsas fərqi yanacaq istehsalçısından asılı olmayaraq uzun müddət müstəqil işləyə bilməsidir