gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Lüğət

ANTİİNFLYASİYA SİYASƏTİ
  1. inflyasiyanın qarşısını almaq və onu tənzimləmək məqsədini güdür. Bunun üçün iki üsuldan: inflyasiyaya uyğunlaşmaq və sərt tədbirlər həyata keçirmək üsullarından istifadə edilir. Birinci üsul məhsulların qiymətlərinin artmasına müvafiq olaraq əhali gəlirlərinin artırılmasını, ikinci üsul isə güzəştli kreditlərdən istifadə olunmasını, dövriyyəyə əlavə pul buraxılmasının məhdudlaşdırılmasını və sairi nəzərdə tutur.