gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Lüğət

ANTARKTİKA SİRKUMPOLYAR CƏRƏYANI

(ingiliscə - Antarctic Circumpolar Current - Antarktika Sirkumpolyar Cərəyanı) - cənub yarımkürəsində eni 1000 km, uzunluğu 30000 km olan su axını kimi dünya okeanının ən nəhəng, ən güclü cərəyanıdır. Bu cərəyan Qolfstrimdən üç dəfə güclü olub, həm səth suları, həm də Okeanın dərin və dib sularını eyni vaxtda hərəkətə gətirən, Atlantik, Hind və Sakit okeanlarının su kütlələrini birləşdirib qarışdıran nəhəng kanaldır.