gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Lüğət

ANDERRAYTİNQ

(ingiliscə - underwriting - imzalama) - investisiya kompaniyaları, banklar və iri broker şirkətləri tərəfindən yeni buraxılışlı qiymətli kağızların ilkin bazarda yerləşdirilməsinin yayılmış metodu. Təminatçı və emitet arasında qiymətli kağızların yerləşdirilməsi müqaviləsinin özü və bundan irəli gələn digər həmcins əməliyyatlar da, həmçinin, anderraytinqə aid edilir.