gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Lüğət

ANDERRAYTER

(ingiliscə - underwriter - abunəçi) - 1) qiymətli kağızlar əməliyyatları üzrə makler. 2) qiymətli kağızlar bazarında, bank fəaliyyətində bazarda xüsusi mükafatlandırma şərtləri ilə emitetə (səhmlər, qiymətli kağızlar və s.) təminat verən fiziki və hüquqi şəxs. 3) sığorta seferasında: sığorta müqaviləsinə və sığorta öhdəlikləri portfelinin formalaşmasına uyğun olaraq sığorta abunəsini həyata keçirən və ya sığorta riskini öz üzərinə götürən hüquqi şəxs.