gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Lüğət

AND SUBREGIONAL İNTEQRASIYA SAZIŞI - AISA

(ispanca - Acuerdo de Integración Subregional Andino -Acuerdo de Cartagena, ingiliscə - Andean Subregional Integration Agreement - Cartagena Agreement - And Subregional İnteqrasiya Sazişi - Kartaxen Sazişi) - Boliviya, Kolumbiya, Çili, Ekvador və Perunun təmsil olunduğu ticarət-iqtisadi ittifaq. 1969-cu ildə təsis edilmişdir. Təşkilat AND qrupu kimi də tanınır. Mənzil-qərargahı Perunun paytaxtı Lima şəhərində yerləşir.