gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Lüğət

ANARXİZM

(yunanca - anarchia - sahibsiz, hakimiyyətsiz) - intəhasız azadlıq və insanların bərabərliyi haqqında nəzəriyyə. Nəzəriyyənin baniləri P.J.Prudon, J.J.Russo hesab edilirlər. Sinflərin ləğv edilməsi, bütün insanların hüquqlarının eyniləşdirilməsi, hökumətin olmaması, şəxsi mülkiyyətin sahib olma ilə əvəzlənməsi və s. Anarxizm nəzəriyyənin əsas prinsiplərini təşkil edir.