gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Lüğət

AMERİKA FOND BİRJASI, AMEX
  1. (ingiliscə - American Stock Exchange, AMEX - Amerika Fond Birjası, AFB) - təkrar dərəcəli qiymətli kağızların ticarəti üzrə sövdələşmələrin aparıldığı ABŞ, Nyu-York birjası. 1911-ci ildə yaranmışdır. Amerika Fond Birjası opsion və fyuçerslərin inkişaf etmiş bazarı kimi çıxış edir. AMEX ABŞ-ın Nyu-Yok şəhərində fəaliyyət göstərir.