gototop gototop
Azərbaycanca Русский English
Arxiv
Faydalı linklər

http://www.preslib.az/

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası


http://www.vergijurnali.az/

"Azərbaycanın vergi jurnalı" resenziyalı elmi jurnal


http://www.science.gov.az/

AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


http://www.elm.az/az/economy/

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu


http://www.aseu.az/

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


http://www.anl.az/

Azərbaycan Milli Kitabxanası


http://banker.az/az/

Azərbaycan kommersiya bankları haqqında informasiya portalı


http://iqtisadiyyat.com/

İqtisadiyyat qəzeti


Lüğət

AMAZON PAKTI - ACTO

(ingiliscə - The Amazon Cooperation Treaty Organizatio, ACTO - Amazon Müqaviləsi Əməkdaşlığı Təşkilatı, AMƏT, portuqal dilində - Organização do Tratado de Cooperação Amazônica) - Amazon çayı və onun hövzəsində təbii sərvətlərdən səmərəli istifadə və buradakı irsin qorunması sahəsində 8 Cənubi Amerika ölkəsi - Boliviya, Braziliya, Venesuela, Qayana, Kolumbiya, Peru, Suriam və Ekvadorun təmsil olunduğu beynəlxalq regional təşkilatdır. 1998-ci ildə yenidən təsis edilmişdir. Mənzil-qərgahı Perunun paytaxtı Lima şəhərindədir.